Dầu động cơ

Có hai loại dầu gốc chính: dầu gốc khoáng và dầu tổng hợp toàn phần. Các dầu nhớt động cơ được dán nhãn “một phần” hay "bán tổng hợp" hay "công nghệ tổng hợp" chứa hỗn hợp của 2 loại này.So sánh sản phẩm (0)


Shell Rimula R1 Multi 20W-50

Shell Rimula R1 Multi 20W-50

Shell Rimula R1 Multi   Dầu động cơ Diesel đa cấp chịu tải nặngDầu Shell Rimula R1 Multi..

$0,00 Trước thuế: $0,00

Shell Rimula R2 Extra 15W-40

Shell Rimula R2 Extra 15W-40

Shell Rimula R2Dầu động cơ Diesel đa cấp chịu tải nặngDầu Shell Rimula R2 Extra Bảo vệ & Tái t..

$0,00 Trước thuế: $0,00

Shell Rimula R2 Extra 20W-50

Shell Rimula R2 Extra 20W-50

Shell Rimula R2Dầu động cơ Diesel đa cấp chịu tải nặngDầu Shell Rimula R2 Extra Bảo vệ & Tái t..

$0,00 Trước thuế: $0,00

Shell Rimula R3 10W

Shell Rimula R3 10W

Rimula R3 X 15W-40-CH4Dầu đa cấp cho động cơ Diesel chịu tải nặngDầu Shell Rimula R3 X Bảo vệ &..

$0,00 Trước thuế: $0,00

Shell Rimula R3 X 15W-40-CH4

Shell Rimula R3 X 15W-40-CH4

Rimula R3 X 15W-40-CH4Dầu đa cấp cho động cơ Diesel chịu tải nặngDầu Shell Rimula R3 X Bảo vệ &..

$0,00 Trước thuế: $0,00

Shell Rimula R4 X 15W-40-CI-4

Shell Rimula R4 X 15W-40-CI-4

Shell Rimula R4 X 15W-40 Thông số kỹ thuât..

$0,00 Trước thuế: $0,00

Hiển thị {start} đến {end} trong {total} ({pages} Trang)