Cảnh báo lỗ hổng cve-2019-0708

? Vào ngày 14/05/2019 Microsoft đã phát hành bản cập nhật cho lỗ hổng có mã CVE-2019-0708 (RDP Remote Code Execution) tồn tại trong dịch vụ Remote Desktop.

? Lỗ hổng này cho phép kẻ tấn công khai thác bằng cách kết nối đến hệ thống mục tiêu thông qua Remote Desktop Protocol. Lỗ hổng thực sự rất nguy hiểm vì nó cho phép kẻ tấn công thực thi được những câu lệnh trên hệ điều hành nếu khai thác thành công mà không cần phải xác thực cũng như đòi hỏi về tương tác người dùng, dẫn đến việc kẻ tấn công chiếm quyền kiểm soát hệ thống, cũng như thực hiện những hành động không mong muốn.

? Những phiên bản hệ điều hành của Windows dưới đây bị ảnh hưởng bởi lỗ hổng:

– Windows 7 for 32-bit Systems Service Pack 1
– Windows 7 for x64-based Systems Service Pack 1
– Windows Server 2008 for 32-bit Systems Service Pack 2
– Windows Server 2008 for 32-bit Systems Service Pack 2 (Server Core installation)
– Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems Service Pack 2- Windows Server 2008 for x64-based Systems Service Pack 2
– Windows Server 2008 for x64-based Systems Service Pack 2 (Server Core installation)
– Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems Service Pack 1
– Windows Server 2008 R2 for x64-based Systems Service Pack 1
– Windows Server 2008 R2 for x64-based Systems Service Pack 1 (Server Core installation)

✍️ Cách khắc phục khẩn cấp: Cần cập nhật bản vá từ Microsoft để khắc phục lỗ hổng này.
??
International group of manufacture
commerce & industry (TM.1818)
?
INT GROUP JSC
? http://www.intgroupjsc.com
☎️ 024 3726 0197 – 097 979 26 28
? int.group.jsc@gmail.com

Bình luận
.